Hvolgaard

Hvolgaard var Ribebispens len i tiden op til Reformationen i 1536, hvor alt bispegods overgik til Kronen.

Hvolgaard var mellem 1870 og 1919 ejet af Ludvig August Steensen-Leth, som kom i pressen på grund af en strid om retten til en herskabsstol i Langskov kirke.

Den gamle Hvolgaard, som omtales i 1775, var en trefløjet borggård i bindingsværk, men præcis hvor gammel den var, er uvist.

Hovedbygningen er i 2013 stadig et trefløjet anlæg. Dette fremstår hvidkalket i én etage.

Gårdens stamdata gennem tiden

Hvolgaard

Hvolgaard
Hvolgårdsvej 21
7160 Tørring
Hovedfløjen er opført 1870
Ingen oplysninger
Midtjylland - Hedensted
-
-

landbrugsdrift/skovbrug
-
Jens Teglgaard Jensen
Roussell, bd. 15, s. 330, ois.dk
Bent Olsen
Se gårdens udvikling
Hvem er vi

Dansk Center for Herregårdsforskning er et samarbejde mellem Aarhus Universitet, Nationalmuseet, Arkitektskolen Aarhus og Gammel Estrup - Herregårdsmuseet. Centret holder til på Gammel Estrup - Herregårdsmuseet og har til formål at fremme og koordinere forskning, forskeruddannelse, dokumentation og formidling af herregårdens kulturhistorie.

Dansk Center for Herregårdsforskning
Randersvej 2 T (+45) 86483001
8963 Auning F (+45) 86483181
Danmark dch@gammelestrup.dk