Selchausdal

Selchausdal hed oprindeligt Gundetved og fik først sit nuværende navn i 1799.

Gården har gennem tiderne haft flere prominente ejere, herunder rentemester Henrik Müller samt Jacob Benzon, som var statholder i Norge.

Selschausdal hovedbygning blev opført i 1857 ved arkitek J.D. Herholdt og er i nederlandsk renæssancestil med Badstuen på Frederiksborg som forbillede.

Hovedbygningen er et trefløjet anlæg i to etager med løgkuppelspir.

Gårdens stamdata gennem tiden

Selchausdal

Selchausdal
Selchausdalvej 4
4291 Ruds Vedby
Hovedbygningen er opført 1856
Ingen oplysninger
Sjælland - Kalundborg
-
1027 ha 
 - ager 349.3 
 - eng 118.7 
 - skov 161 
 - mose 6 
 - sø 377 
 - andet 15 
landbrugsdrift/skovbrug
Hed tidligere Gundetved, fra 1799 Selchausdal
Peter Vagn-Jensen
SGS 2011, Roussell, bd. 3, s. 194
Bent Olsen
Se gårdens udvikling
Hvem er vi

Dansk Center for Herregårdsforskning er et samarbejde mellem Aarhus Universitet, Nationalmuseet, Arkitektskolen Aarhus og Gammel Estrup - Herregårdsmuseet. Centret holder til på Gammel Estrup - Herregårdsmuseet og har til formål at fremme og koordinere forskning, forskeruddannelse, dokumentation og formidling af herregårdens kulturhistorie.

Dansk Center for Herregårdsforskning
Randersvej 2 T (+45) 86483001
8963 Auning F (+45) 86483181
Danmark dch@gammelestrup.dk