Rumohrsgaard

 

Rumohrsgaard hed tidligere Søbo. Først da Hans den Yngre overtog gården i 1600, fik den sit nuværende navn efter den tidligere ejer Ditlef Rumohr.

Rumohrsgaard var blandt de godser, som de augustenborgske hertuger afstod til Kronen i forbindelse med Treårskrigen (1848-1850).

Den nuværende hovedbygning er en enkel, grundmuret bygning i gule sten med røde murbånd og saddeltag.

Indtil 1936 lå der et par smukke bindingsværkslader på gården, men alle bygningerne er nu af nyere dato.

Gårdens stamdata gennem tiden

Rumohrsgaard

Rumohrsgaard
Hundslevvej 20
6440 Augustenborg
Stuehuset er opført 1700
Ingen oplysninger
Syddanmark - Syd- og Sønderjylland - Sønderborg
-
370 ha 
 - ager 155 
 - forpagtet 215 
landbrugsdrift/skovbrug - boligudlejning
Hed tidligere Søbo
Holger Iversen
SGS 2011, Roussell, bd. 16, s. 234, FBB
-
Se gårdens udvikling
Hvem er vi

Dansk Center for Herregårdsforskning er et samarbejde mellem Aarhus Universitet, Nationalmuseet, Arkitektskolen Aarhus og Gammel Estrup - Herregårdsmuseet. Centret holder til på Gammel Estrup - Herregårdsmuseet og har til formål at fremme og koordinere forskning, forskeruddannelse, dokumentation og formidling af herregårdens kulturhistorie.

Dansk Center for Herregårdsforskning
Randersvej 2 T (+45) 86483001
8963 Auning F (+45) 86483181
Danmark dch@gammelestrup.dk