Overgaard

 

Overgaard blev oprettet som herregård i midten af 1500-tallet af den rige adelsmand Jørgen Lykke.

I over 250 år var Overgaard ejet af slægten Arenstorff.

Overgaards hovedbygning blev opført mellem 1545 og 1547 af Jørgen Lykke.

Hovedbygningen består af en hovedfløj og to korte tværfløje. Midt på nordfløjen er et trappetårn, som i 1730 blev forhøjet og udstyret med et karakteristisk etagespir.

 

 

Gårdens stamdata gennem tiden

Overgaard (Østjylland)

Overgaard
Overgårdsvej 28
8970 Havndal
Opført 1545-47, ombygninger 1672 og 1730. Restaureret 1911-12
Ingen offentlig adgang
Midtjylland - Randers
-
2376 ha 
 - ager 1638 
 - eng 66 
 - skov 364 
 - andet 308 
landbrugsdrift/skovbrug
-
Peter Andersen
SGS 2011, overgaardgods.dk, Stilling, s. 199
Bent Olsen
Se gårdens udvikling
Hvem er vi

Dansk Center for Herregårdsforskning er et samarbejde mellem Aarhus Universitet, Nationalmuseet, Arkitektskolen Aarhus og Gammel Estrup - Herregårdsmuseet. Centret holder til på Gammel Estrup - Herregårdsmuseet og har til formål at fremme og koordinere forskning, forskeruddannelse, dokumentation og formidling af herregårdens kulturhistorie.

Dansk Center for Herregårdsforskning
Randersvej 2 T (+45) 86483001
8963 Auning F (+45) 86483181
Danmark dch@gammelestrup.dk