Bregentved

Bregentved har gennem tiden været under adskillige adelsslægters eje, men ofte grundet ejernes dårlige økonomi har godset været videresolgt adskillige gange.

Herregården Bregentved har siden 1746 været ejet af adelsslægten Moltke og har fra 1750 været hovedsæde i grevskabet Bregentved.

Bregentveds nuværende hovedbygning består af tre sammenbyggede fløje, hvoraf nordfløjen eller kirkefløjen er fra 1660'erne, mens øst- og sydfløjen blev opført mellem 1887 og 1891 ved arkitekt Axel Berg.

Kirkefløjen rummer etsærdeles rigt udsmykket barokkapel mod vest, som blev indrettet af daværende ejer Poul Løvenørn mellem 1731 og 1735 ved arkitekt L. Thurah.

Bregentved er i 2014 blandt landets allerstørste godser.

Gårdens stamdata gennem tiden

Bregentved

Bregentved
Moltkesvej 78
4690 Haslev
Opført 1886-91
Ja.Offentlig adgang til parken enkelte dage om ugen. Hovedbygning kan ses fra vej
Sjælland - Faxe
423 ha
6342 ha 
 - ager 3263 
 - skov 3040 
 - andet 39 
landbrugsdrift/skovbrug - boligudlejning - erhverv - jagt/jagtudlejning
-
Christian Georg Peter Moltke
SGS 2011, Stilling, s. 342
Hans Henrik Tholstrup
Se gårdens udvikling
Hvem er vi

Dansk Center for Herregårdsforskning er et samarbejde mellem Aarhus Universitet, Nationalmuseet, Arkitektskolen Aarhus og Gammel Estrup - Herregårdsmuseet. Centret holder til på Gammel Estrup - Herregårdsmuseet og har til formål at fremme og koordinere forskning, forskeruddannelse, dokumentation og formidling af herregårdens kulturhistorie.

Dansk Center for Herregårdsforskning
Randersvej 2 T (+45) 86483001
8963 Auning F (+45) 86483181
Danmark dch@gammelestrup.dk