Dønnerup

Denne nordvestsjællandske herregård blev oprettet 1730 ved nedlæggelse af landsbyen Dønnerup. Gården fik navnet Benzonslund efter sin ejer Peder Benzon.

I 1867 blev gården efter kongelig bevilling omdøbt til Dønnerup. 

Gårdens stamdata gennem tiden

Dønnerup

Dønnerup
Dønnerupvej 18
4450 Jyderup
Ingen oplysninger
Ingen oplysninger
Sjælland - Holbæk
-
1276 ha 
 - ager 173 
 - eng 219 
 - skov 809 
 - andet 75 
landbrugsdrift/skovbrug - boligudlejning
Avnsøgaard ejes og drives af Dønnerup Gods
Dønnerup A/S
SGS 2011
Bent Olsen
Se gårdens udvikling
Hvem er vi

Dansk Center for Herregårdsforskning er et samarbejde mellem Aarhus Universitet, Nationalmuseet, Arkitektskolen Aarhus og Gammel Estrup - Herregårdsmuseet. Centret holder til på Gammel Estrup - Herregårdsmuseet og har til formål at fremme og koordinere forskning, forskeruddannelse, dokumentation og formidling af herregårdens kulturhistorie.

Dansk Center for Herregårdsforskning
Randersvej 2 T (+45) 86483001
8963 Auning F (+45) 86483181
Danmark dch@gammelestrup.dk