Bonderup (Korsør)

Bonderup blev først oprettet som herregård i midten af 1700-tallet og er hermed en af vore yngre herregårde.

Bonderup er i 2013 ejet af slægten Moltke, hvilket gården har været siden 1825.

Bonderups nuværende hovedbygning er opført i 1862 af daværende ejer Adam Gottlob Moltke.

Hovedbygningen er grundmuret, i én etage og med gennemgående frontspids.

Gårdens stamdata gennem tiden

Bonderup (Sjælland/Korsør)

Bonderup
Bonderupvej 75
4220 Korsør
Stuehuset er opført 1862
Ingen oplysninger
Sjælland - Slagelse
284 ha

landbrugsdrift/skovbrug
Bonderup hører under Espe Gods, der bl.a. også omfatter hovedgården Espe og har et samlet areal på 943 ha
Elise Josephine Moltke-Huitfeldt
SGS 2011, FBB
Espe og Bonderup Gods
Se gårdens udvikling
Hvem er vi

Dansk Center for Herregårdsforskning er et samarbejde mellem Aarhus Universitet, Nationalmuseet, Arkitektskolen Aarhus og Gammel Estrup - Herregårdsmuseet. Centret holder til på Gammel Estrup - Herregårdsmuseet og har til formål at fremme og koordinere forskning, forskeruddannelse, dokumentation og formidling af herregårdens kulturhistorie.

Dansk Center for Herregårdsforskning
Randersvej 2 T (+45) 86483001
8963 Auning F (+45) 86483181
Danmark dch@gammelestrup.dk