Førslevgaard

Førslevgaard har gennem tiden været ejet af flere store adelsslægter - Beck, von Plessen og de Neergaard har alle sat deres præg på gården.

Førslevgaard ligger på voldstedet fra det oprindelige Førslevgaard.

Førslevgaards hovedbygning blev opført i midten af 1700-tallet.

I midten af 1500-tallet opnåede Førslevgaard birkeret og blev en selvstændig retskreds.

Førslevgaard havde i 1800-tallet tre på hinanden følgende ejere med samme navn.

 

 

Gårdens stamdata gennem tiden

Førslevgaard

Førslev Gods
Førslevvej 54
4250 Fuglebjerg
Hovedbygningen er opført 1726
Ingen oplysninger
Sjælland - Næstved
391 ha
1019.5 ha 
 - ager 736 
 - skov 280.6 
 - andet 2 
landbrugsdrift/skovbrug
-
Nicolaj de Neergaard
SGS 2011
Bent Olsen
Se gårdens udvikling
Hvem er vi

Dansk Center for Herregårdsforskning er et samarbejde mellem Aarhus Universitet, Nationalmuseet, Arkitektskolen Aarhus og Gammel Estrup - Herregårdsmuseet. Centret holder til på Gammel Estrup - Herregårdsmuseet og har til formål at fremme og koordinere forskning, forskeruddannelse, dokumentation og formidling af herregårdens kulturhistorie.

Dansk Center for Herregårdsforskning
Randersvej 2 T (+45) 86483001
8963 Auning F (+45) 86483181
Danmark dch@gammelestrup.dk