Eskildstrup

 

Herregården Eskildstrup kan spores helt tilbage til 1300-tallet.

Eskildstrup blev under Den Store Nordiske Krig i 1709 inddraget under Kronen, da gårdens ejer, Sophie Hedevig Sehested, opholdt sig i Skåne. Hun blev derfor betragtet som svensk undersåt.

Eskildstrups hovedbygning blev opført af daværende ejer Leopold Theodor von Barner efter en brand i 1847.

Den nuværende hovedbygning er et enetages hus i røde mursten med en toetages gennemgående frontspids.

 

Gårdens stamdata gennem tiden

Eskildstrup

Eskildstrup
Eskildstrup 39
4100 Ringsted
Hovedbygningen opført 1849 efter brand
Ingen oplysninger
Sjælland - Ringsted
-

landbrugsdrift/skovbrug
-
Christian Georg Peter Moltke
SGS 2011, ois.dk, Roussell, bd. 4, s. 270
Bent Olsen
Se gårdens udvikling
Hvem er vi

Dansk Center for Herregårdsforskning er et samarbejde mellem Aarhus Universitet, Nationalmuseet, Arkitektskolen Aarhus og Gammel Estrup - Herregårdsmuseet. Centret holder til på Gammel Estrup - Herregårdsmuseet og har til formål at fremme og koordinere forskning, forskeruddannelse, dokumentation og formidling af herregårdens kulturhistorie.

Dansk Center for Herregårdsforskning
Randersvej 2 T (+45) 86483001
8963 Auning F (+45) 86483181
Danmark dch@gammelestrup.dk