Augustenborg Hovedgaard

Augustenborg Slot stammer tilbage fra 1600-tallet.

Ladegården Augustenborg Hovedgaard er opført omkring 1733.

I 1852 blev Augustenborg Slot og Hovedgaard overdraget til Staten, der solgte hovedgården videre i 1861.

Augustenborg Hovedgaard har en anseelig hovedbygning fra 1800-tallet.

Den augustenborgske slægt var meget tæt på at sætte sig på kongetitlen, og var i øvrigt en vigtig spiller i grænselandet mellem dansk og tysk historie.

Augustenborg Slot fra 1770-1776 er enestående, fordi det er det eneste gamle, helstøbte anlæg, der stadig er bevaret fra hertugdømmerne.

Augustenborg Slot har siden 1920 været et psykiatrisk hospital. 

Gårdens stamdata gennem tiden

Augustenborg Hovedgaard

Augustenborg Hovedgård
Osbækvej 15
6440 Augustenborg
Stuehuset er opført 1827, stråtækt lade fra 1733
Ingen oplysninger
Syddanmark - Syd- og Sønderjylland - Sønderborg
-
138 ha 
 - ager 1130 
 - eng 4.4 
 - skov 3.1 
 - park/have 1.5 
landbrugsdrift/skovbrug
Augustenborg Hovedgård hørte oprindelig under Augustenborg Slot, der er opført 1770-76 og i dag anvendes som psykiatrisk hospital
Thorkild Nissen
SGS 2011, Stilling, s. 72, Roussell, bd. 16, s. 216, FBB
-
Se gårdens udvikling
Hvem er vi

Dansk Center for Herregårdsforskning er et samarbejde mellem Aarhus Universitet, Nationalmuseet, Arkitektskolen Aarhus og Gammel Estrup - Herregårdsmuseet. Centret holder til på Gammel Estrup - Herregårdsmuseet og har til formål at fremme og koordinere forskning, forskeruddannelse, dokumentation og formidling af herregårdens kulturhistorie.

Dansk Center for Herregårdsforskning
Randersvej 2 T (+45) 86483001
8963 Auning F (+45) 86483181
Danmark dch@gammelestrup.dk