Estruplund

Estruplund var i begyndelsen af 1600-tallet ejet af Eske Brock, som var en af landets rigeste adelsmænd.

Gården har senere huset Kaj Lykke, der i 1662 blev dømt for majestætsfornærmelse, hvorefter gården blev overdraget til Kronen.

Estruplunds nuværende hovedbygning blev opført i 1863 ved arkitekt Theodor Sørensen og består af en hovedfløj samt to tværfløje med svungne gavle.

Hovedbygningen blev i 1916 forhøjet med endnu en etage.

Gårdens stamdata gennem tiden

Estruplund

Estruplund
Estruplundvej 37
8950 Ørsted
Hovedbygningen er opført 1863, forhøjet 1916
Ingen oplysninger
Midtjylland - Norddjurs
-
368 ha
498.3 ha 
 - ager 347 
 - eng 3 
 - skov 136 
 - andet 12 
landbrugsdrift/skovbrug
Estruplund er en del af Estruplund Gods, der har et samlet areal på 498,3 ha
Klavs Krieger von Lowzow
SGS 2011, Roussell, bd. 14, s. 176
Bent Olsen
Se gårdens udvikling
Hvem er vi

Dansk Center for Herregårdsforskning er et samarbejde mellem Aarhus Universitet, Nationalmuseet, Arkitektskolen Aarhus og Gammel Estrup - Herregårdsmuseet. Centret holder til på Gammel Estrup - Herregårdsmuseet og har til formål at fremme og koordinere forskning, forskeruddannelse, dokumentation og formidling af herregårdens kulturhistorie.

Dansk Center for Herregårdsforskning
Randersvej 2 T (+45) 86483001
8963 Auning F (+45) 86483181
Danmark dch@gammelestrup.dk