Egholm 

Egholm er en af landets ældste herregårde, som allerede blev oprettet i middelalderen.    

I 1671 blev Egholm bevilget birkeret, hvilket betød, at Egholm blev en selvstændig retskreds.

Egholm er opført på et gammelt voldsted med bygningsrester fra ca. 1250.

Hovedbygningen, som den står i 2013, er opført i midten af 1800-tallet.   

Gårdens stamdata gennem tiden

Egholm (Sjælland)

Egholm
Trehøjevej 45
4070 Kirke Hyllinge
Hovedbygningen er opført 1842
Ingen offentlig adgang
Sjælland - Lejre
-
570 ha 
landbrugsdrift/skovbrug - oplevelsesøkonomi
-
Dorrik ApS, Ole Falck
SGS 2011, Stilling, s. 426, ois.dk
Egholm Slot
Se gårdens udvikling
Hvem er vi

Dansk Center for Herregårdsforskning er et samarbejde mellem Aarhus Universitet, Nationalmuseet, Arkitektskolen Aarhus og Gammel Estrup - Herregårdsmuseet. Centret holder til på Gammel Estrup - Herregårdsmuseet og har til formål at fremme og koordinere forskning, forskeruddannelse, dokumentation og formidling af herregårdens kulturhistorie.

Dansk Center for Herregårdsforskning
Randersvej 2 T (+45) 86483001
8963 Auning F (+45) 86483181
Danmark dch@gammelestrup.dk