Krabbesholm

 

Krabbesholm er en af de yngre herregårde, som blev oprettet så sent som 1673. 

Fra oprettelsen i 1673 og helt frem til 1853 var der ingen herskabelig hovedbygning på Krabbesholm.

Krabbesholms hovedbygning fra 1853 står endnu i 2013.  

Gårdens stamdata gennem tiden

Krabbesholm (Sjælland)

Krabbesholm
Krabbesholmvej 14
4070 Kirke Hyllinge
Hovedbygningen er opført 1853
Ingen oplysninger
Sjælland - Lejre
262 ha
490 ha 
 - ager 360 
 - eng 63 
 - skov 49 
 - mose 2 
 - park/have 15 
 - sø 1 
landbrugsdrift/skovbrug
-
Ejendomsselskabet D.F.K. A/S
SGS 2011, Roussell, bd. 1, s. 372
Stik af Ferdinand Richardt
Se gårdens udvikling
Hvem er vi

Dansk Center for Herregårdsforskning er et samarbejde mellem Aarhus Universitet, Nationalmuseet, Arkitektskolen Aarhus og Gammel Estrup - Herregårdsmuseet. Centret holder til på Gammel Estrup - Herregårdsmuseet og har til formål at fremme og koordinere forskning, forskeruddannelse, dokumentation og formidling af herregårdens kulturhistorie.

Dansk Center for Herregårdsforskning
Randersvej 2 T (+45) 86483001
8963 Auning F (+45) 86483181
Danmark dch@gammelestrup.dk