Dronningborg

Dronningborg var fra 1236 til 1530 et kloster, som tilhørte franciskanerordenen.

Dronningborg var i flere perioder krongods og har bl.a. indgået i Dronningborg rytterdistrikt.

Mellem 1721 og 1722 blev Dronningborgs bygninger revet ned, da byggematerialerne skulle bruges på herregården Clausholm.

Daværende ejer Hilmar Stilling restaurerede i 1907 hovedbygningen således, at den fik sit nuværende udseende: i 2013 fremstår den som en hvidpudset, énetages bygning i tre fløje og med frontspids.

Gårdens stamdata gennem tiden

Dronningborg

Dronningborg
Dronningborg Allé 40
8930 Randers NØ
Opført 1907
Ingen offentlig adgang - kan ses fra vej
Midtjylland - Randers
-
169 ha 
 - ager 101 
 - skov 33 
 - forpagtet 35 
landbrugsdrift/skovbrug
-
Ejnar Stilling
SGS 2011, Stilling, s. 179
Bent Olsen
Se gårdens udvikling
Hvem er vi

Dansk Center for Herregårdsforskning er et samarbejde mellem Aarhus Universitet, Nationalmuseet, Arkitektskolen Aarhus og Gammel Estrup - Herregårdsmuseet. Centret holder til på Gammel Estrup - Herregårdsmuseet og har til formål at fremme og koordinere forskning, forskeruddannelse, dokumentation og formidling af herregårdens kulturhistorie.

Dansk Center for Herregårdsforskning
Randersvej 2 T (+45) 86483001
8963 Auning F (+45) 86483181
Danmark dch@gammelestrup.dk