Christiansdal

 

Inden Reformationen i 1536 var Christiansdal et benediktinerkloster med navnet Dalum Kloster.

Ejeren Christian Benzons slægt kom til at besidde Christiansdal i mere end 100 år.

Til Christiansdal hører en have på ca. 7 tdr. land.

Sydfløjen på Christiansdal er opført i 1812-1818.

Siden 1907 har stedet atter haft navnet Dalum Kloster.

 

 

Gårdens stamdata gennem tiden

Christiansdal (Fyn)

Dalum Kloster
Dalumvej 105
5250 Odense SØ
Hovedbygningens sydfløj er opført 1812-18, avlsgården nedbrændt og vestfløjen udvidet i 1832. Hovedfløjen udvidet 1957-58
Ingen oplysninger
Syddanmark - Fyn og øer - Odense
-
-
-
Hed Dalum Kloster frem til midten af 1600-tallet, herefter kaldt Christiansdal frem til begyndelsen af 1900-tallet og herefter igen kaldt Dalum Kloster
Dalum Kloster Hvilehjem
ois.dk, Roussell, bd. 9, s. 160
Bent Olsen
Se gårdens udvikling
Hvem er vi

Dansk Center for Herregårdsforskning er et samarbejde mellem Aarhus Universitet, Nationalmuseet, Arkitektskolen Aarhus og Gammel Estrup - Herregårdsmuseet. Centret holder til på Gammel Estrup - Herregårdsmuseet og har til formål at fremme og koordinere forskning, forskeruddannelse, dokumentation og formidling af herregårdens kulturhistorie.

Dansk Center for Herregårdsforskning
Randersvej 2 T (+45) 86483001
8963 Auning F (+45) 86483181
Danmark dch@gammelestrup.dk