Bjellerup

Bjellerup tilhørte før Reformationen Mariager Kloster, hvorefter gården kom under Kronen. Markerne på Bjellerup sørgede for hvedebrød til kongen.

Fra 1712 til 1765 indgik Bjellerups jorder i Dronningborg Rytterdistrikt.

Bjellerup fungerede i flere århundreder som ladegård og bestod derfor primært af avlsbygninger.

Den nuværende hovedbygning blev opført mellem 1877 og 1878 og er et trefløjet, grundmuret anlæg.

Gårdens stamdata gennem tiden

Bjellerup

Bjellerup Ladegård
Dronningborg Boulevard 81
8900 Randers
Ingen oplysninger
Ingen oplysninger
Midtjylland - Randers
-
28.3 ha 
 - ager 28.3 
landbrugsdrift/skovbrug
-
Anders Garder
SGS 2011
Bjellerup Ladegaard
Se gårdens udvikling
Hvem er vi

Dansk Center for Herregårdsforskning er et samarbejde mellem Aarhus Universitet, Nationalmuseet, Arkitektskolen Aarhus og Gammel Estrup - Herregårdsmuseet. Centret holder til på Gammel Estrup - Herregårdsmuseet og har til formål at fremme og koordinere forskning, forskeruddannelse, dokumentation og formidling af herregårdens kulturhistorie.

Dansk Center for Herregårdsforskning
Randersvej 2 T (+45) 86483001
8963 Auning F (+45) 86483181
Danmark dch@gammelestrup.dk