Gammel Estrup

 

Gammel Estrup tilhørte gennem 600 år slægterne Brok/Brock og Skeel/Scheel.

Gammel Estrup blev indrettet som 'Jyllands Herregårdsmuseum' i 1930 og tilbyder i dag museumsgæster en levende oplevelse af dansk herregårdsliv.

Gammel Estrup rummer endnu i dag bygningselementer helt tilbage fra 1400-tallet.

Gammel Estrups karakteristiske ottekantede tårne blev bygget i begyndelsen af 1600-tallet.

Gårdens stamdata gennem tiden

Gammel Estrup

Gammel Estrup Danmarks Herregårdsmuseum
Randersvej 2
8963 Auning
Hovedbygningen er opført ca. 1490, ombygget og udvidet i begyndelsen af 1600-tallet. Nordfløj opført 1751. Avlsbygningerne opført i begyndelsen af 1600-tallet og 1722 og orangerierne er opført 1725-26
Ja.Åbent året rundt, med undtagelse af januar
Midtjylland - Norddjurs
6 ha

museum
I hovedbygningen findes Gammel Estrup - Herregårdsmuseet, mens Dansk Landbrugsmuseum holder til i avlsbygningerne. Dansk Landbrugsmuseum har et jordtilligende på 62,6 ha
Selvejende institution
SGS 2011, Stilling, s. 120
Bent Olsen
Se gårdens udvikling
Hvem er vi

Dansk Center for Herregårdsforskning er et samarbejde mellem Aarhus Universitet, Nationalmuseet, Arkitektskolen Aarhus og Gammel Estrup - Herregårdsmuseet. Centret holder til på Gammel Estrup - Herregårdsmuseet og har til formål at fremme og koordinere forskning, forskeruddannelse, dokumentation og formidling af herregårdens kulturhistorie.

Dansk Center for Herregårdsforskning
Randersvej 2 T (+45) 86483001
8963 Auning F (+45) 86483181
Danmark dch@gammelestrup.dk