Gammelgaard

 

I middelalderen var Gammelgaard hjemsted for den betydningsfulde adelsslægt Sture.

Gården tilhørte hertugerne af Augustenborg fra 1730 og frem til Treårskrigten (1848-1850), hvor augustenborgerne måtte opgive deres besiddelser i Sønderjylland.

Daværende ejer, Hans den Yngre, opførte omkring 1600 en ny hovedbygning som et trefløjet anlæg i bindingsværk.

Gammelgaards nuværende hovedbygning blev opført i 1730'erne som bolig for gårdens forpagter, men er i tidens løb blevet ombygget flere gange. 

Gårdens stamdata gennem tiden

Gammelgaard (Sønderjylland)

Gammelgård
Gammelgaard 10
6440 Augustenborg
Slot opført i bindingsværk ca. 1600, nedbrudt i 1730 og ny hovedbygning opført i grundmur
Ingen oplysninger
Syddanmark - Syd- og Sønderjylland - Sønderborg
-
214 ha 
 - ager 124 
 - eng 8 
 - skov 10 
 - forpagtet 72 
landbrugsdrift/skovbrug
-
Jens Chr. Aabo Jørgensen
SGS 2011, Roussell, bd. 16, s. 240
-
Se gårdens udvikling
Hvem er vi

Dansk Center for Herregårdsforskning er et samarbejde mellem Aarhus Universitet, Nationalmuseet, Arkitektskolen Aarhus og Gammel Estrup - Herregårdsmuseet. Centret holder til på Gammel Estrup - Herregårdsmuseet og har til formål at fremme og koordinere forskning, forskeruddannelse, dokumentation og formidling af herregårdens kulturhistorie.

Dansk Center for Herregårdsforskning
Randersvej 2 T (+45) 86483001
8963 Auning F (+45) 86483181
Danmark dch@gammelestrup.dk