Gisselfeld

 

Gisselfeld har haft en turbulent historie præget af plyndringer, stridigheder, økonomiske problemer og adskillige ejerskift. Godset har i flere omgange været inddraget under Kronen.

Gisselfeld blev i midten af 1700-tallet oprettet som Adeligt Jomfrukloster.

Gisselfelds hovedbygning tilhører den gruppe af herregårde, som blev opført i tiden efter Grevens Fejde 1534-1536. Bygningsværket er derfor præget af forskellige forsvarsforanstaltninger.

Gisselfeld hovedbygning er opført ca. 2 km sydøst for det oprindelige Gisselfeld. 

Gårdens stamdata gennem tiden

Gisselfeld

Gisselfeld Kloster
Gisselfeldvej 5
4690 Haslev
Hovedbygningen er opført 1546-75 og ombygget 1869-74
Ja.Offentlig adgang til parken april-september. Adgang til hovedbygningen for selskaber ved forudgående aftale
Sjælland - Faxe
376 ha
3710 ha 
 - hovedbygning med park og sø 44 
 - skov 2526 
 - andet 381 
 - ager 899 
landbrugsdrift/skovbrug - jagt/jagtudlejning - boligudlejning - oplevelsesøkonomi
-
Den Erhvervsdrivende Fond Gisselfeld Kloster
SGS 2011, gisselfeld-kloster.dk, Stilling, s. 356
Hans Henrik Tholstrup
Se gårdens udvikling
Hvem er vi

Dansk Center for Herregårdsforskning er et samarbejde mellem Aarhus Universitet, Nationalmuseet, Arkitektskolen Aarhus og Gammel Estrup - Herregårdsmuseet. Centret holder til på Gammel Estrup - Herregårdsmuseet og har til formål at fremme og koordinere forskning, forskeruddannelse, dokumentation og formidling af herregårdens kulturhistorie.

Dansk Center for Herregårdsforskning
Randersvej 2 T (+45) 86483001
8963 Auning F (+45) 86483181
Danmark dch@gammelestrup.dk