Holsteinborg

 

Holsteinborg fik navn efter ejeren, Ulrich Adolph Holstein-Holsteinborg, i 1708, hvor også grevskabet Holsteinborgborg blev oprettet. Oprindeligt hed herregården Braade og fra 1582 Trolholm opkaldt efter slægten Trolle, som var ejere 1562-1707.

Siden lensgrevens overtagelse af gården i 1707 har den været i slægten Holstein-Holsteinborgs eje. I perioden 1708-1921 som grevskab.

Holsteinborgs firefløjede hovedbygning og trelængede avlsgård er i tråd med renæssancens stil anlagt som et symmetrisk anlæg.

Flere lange indskrifter samt jernankre med tal og bogstaver røber, at hovedbygningens oprindelse skal findes i perioden 1598-1651.

 

Gårdens stamdata gennem tiden

Holsteinborg

Holsteinborg
Holsteinsborgvej 130
4243 Rude
Opført 1598-1651, ombygget 1777-81
Ja.Offentlig adgang til park og ydre gårdsplads dagligt. Adgang til dele af hovedbygningen efter forudgående aftale
Sjælland - Slagelse
415 ha
1428 ha 
 - ager 727 
 - skov 605 
 - andet 96 
landbrugsdrift/skovbrug - jagt/jagtudlejning - boligudlejning - museum
Holsteinborg hed oprindeligt Bråde, fra 1582 Trolholm og siden 1708 Holsteinborg. Fuirendal og Snedinge hører under Holsteinborg
Ulrich Holstein-Holsteinsborg
SGS 2011, Stilling, s. 364, Roussell, bd. 5, s. 110
Hans Henrik Tholstrup
Se gårdens udvikling
Hvem er vi

Dansk Center for Herregårdsforskning er et samarbejde mellem Aarhus Universitet, Nationalmuseet, Arkitektskolen Aarhus og Gammel Estrup - Herregårdsmuseet. Centret holder til på Gammel Estrup - Herregårdsmuseet og har til formål at fremme og koordinere forskning, forskeruddannelse, dokumentation og formidling af herregårdens kulturhistorie.

Dansk Center for Herregårdsforskning
Randersvej 2 T (+45) 86483001
8963 Auning F (+45) 86483181
Danmark dch@gammelestrup.dk