Jungshoved

 

Jungshoved har siden 1801 været i slægten Stampes eje.

Svend Poulsens bedrifter under Første og Anden Karl Gustav-krig foregik på og omkring Jungshoved. Begivenhederne kom til at danne udgangspunkt for Carit Etlars roman Gøngehøvdingen,

Mellem 1714 og 1717 blev Jungshoveds hovedbygning samt avlsbygninger nedrevet, hvorefter materialerne blev benyttet til rytterstalde og barakker i Vordingborg.

Den hovedbygning, der står i 2013, blev opført efter en brand i 1909 og er et grundmuret, hvidpudset stuehus i en fløj med tegltag.

Gårdens stamdata gennem tiden

Jungshoved

Jungshovedgård
Hovmarken 11
4720 Præstø
Ingen oplysninger
Ingen oplysninger
Sjælland - Vordingborg
-
166 ha 
 - ager 166 
landbrugsdrift/skovbrug - jagt/jagtudlejning
Jungshovedgård hører under Stampenborg gods
Marianne Stampe Holst
SGS 2011, nysoe.dk
Simon Vikjær
Se gårdens udvikling
Hvem er vi

Dansk Center for Herregårdsforskning er et samarbejde mellem Aarhus Universitet, Nationalmuseet, Arkitektskolen Aarhus og Gammel Estrup - Herregårdsmuseet. Centret holder til på Gammel Estrup - Herregårdsmuseet og har til formål at fremme og koordinere forskning, forskeruddannelse, dokumentation og formidling af herregårdens kulturhistorie.

Dansk Center for Herregårdsforskning
Randersvej 2 T (+45) 86483001
8963 Auning F (+45) 86483181
Danmark dch@gammelestrup.dk