Benzonsdal

 

Benzonsdal blev oprettet i 1730 for at forbedre landbrugsdriften på et større gods.

I 1853 kom gården i den adelige familie Lerches eje - og er det fortsat i dag.

Benzonsdals hovedbygning er et enkeltliggende stort hus i gule mursten, opført i 1856.

Gårdens stamdata gennem tiden

Benzonsdal

Benzonsdal
Allévej 60
2635 Ishøj
Hovedbygningen er opført 1856
Ingen oplysninger
Hovedstaden - Ishøj
230 ha
447 ha 
 - forpagtet 38 
 - ager 409 
landbrugsdrift/skovbrug - boligudlejning
Under Benzonsdal drives også Bondegården, Brønsgaard og Ny Kappelevgård
Christian Cornelius Lerche
SGS 2011, Roussell, bd. 1, s. 282
Bent Olsen
Se gårdens udvikling
Hvem er vi

Dansk Center for Herregårdsforskning er et samarbejde mellem Aarhus Universitet, Nationalmuseet, Arkitektskolen Aarhus og Gammel Estrup - Herregårdsmuseet. Centret holder til på Gammel Estrup - Herregårdsmuseet og har til formål at fremme og koordinere forskning, forskeruddannelse, dokumentation og formidling af herregårdens kulturhistorie.

Dansk Center for Herregårdsforskning
Randersvej 2 T (+45) 86483001
8963 Auning F (+45) 86483181
Danmark dch@gammelestrup.dk