Lindholm

 

Det oprindelige Lindholm voldsted, 'Gammel Lindholm', ligger i dag på en eng vest for gården.

Mange af Lindholms ejere har besiddet mange godser og har derfor ikke været bosiddende på eller særlig stærkt knyttet til Lindholm.

I midten af 1700-tallet blev Lindholm oprettet som fideikommisgods, der skulle følge stamhuset Selsø.

Lindholm Hovedbygning er fra midten af 1700-tallet, men har senere gennemgået flere ombygninger.

Lindholm-Selsø Godser er fortsat samlet i 2013

Gårdens stamdata gennem tiden

Lindholm

Lindholm
Abbetvedvej 2
4000 Roskilde
Opført ca. 1730
Offentlig adgang til omgivende skov - hovedbygning kan ses herfra
Sjælland - Lejre
309 ha
309 ha 
 - ager 289 
 - eng 10 
 - mose 10 
landbrugsdrift/skovbrug
Lindholm er en del af Selsø-Lindholm Godser, der har et samlet areal på 974 ha
M.E.U. von Malsen-Ponickau
SGS 2011, Stilling, s. 445
Bent Olsen
Se gårdens udvikling
Hvem er vi

Dansk Center for Herregårdsforskning er et samarbejde mellem Aarhus Universitet, Nationalmuseet, Arkitektskolen Aarhus og Gammel Estrup - Herregårdsmuseet. Centret holder til på Gammel Estrup - Herregårdsmuseet og har til formål at fremme og koordinere forskning, forskeruddannelse, dokumentation og formidling af herregårdens kulturhistorie.

Dansk Center for Herregårdsforskning
Randersvej 2 T (+45) 86483001
8963 Auning F (+45) 86483181
Danmark dch@gammelestrup.dk