Næsbyholm

 

Næsbyholm var i middelalderen blot en almindelig bondegård, som daværende ejer Anders Olufsen Lunge formåede at ophæve til herregård ved at bytte sig til flere gårde med Roskildebispen.

Gården var mellem 1575 og 1620 ejet af Steen Brahe, der var broder til den verdensberømte danske astronom Tycho Brahe.

I 1585 opførte Steen Brahe og Birgitte Rosenkrantz en renæssancebygning som hovedbygning ved arkitekt Hans Stenwinkel.

Næsbyholms hovedbygning nedbrændte i 1932, hvorefter den blev genopført ved arkitekt G. B. Hagen. Denne nedbrændte delvist i 1947.

Gårdens stamdata gennem tiden

Næsbyholm

Næsbyholm
Næsbyholm Allé 11
4171 Glumsø
Opført 1585, hovedbygning genopført efter brande 1932 og 1947
Ja.Offentlig adgang til parken tirsdag og torsdag fra maj-september
Sjælland - Næstved
282 ha
1441 ha 
 - ager 643 
 - skov 761 
 - andet 20 
 - sø 32 
oplevelsesøkonomi
Se også Bavelse
Mogens lensbaron Holck
SGS 2011, Stilling, s. 450
Bent Olsen
Se gårdens udvikling
Hvem er vi

Dansk Center for Herregårdsforskning er et samarbejde mellem Aarhus Universitet, Nationalmuseet, Arkitektskolen Aarhus og Gammel Estrup - Herregårdsmuseet. Centret holder til på Gammel Estrup - Herregårdsmuseet og har til formål at fremme og koordinere forskning, forskeruddannelse, dokumentation og formidling af herregårdens kulturhistorie.

Dansk Center for Herregårdsforskning
Randersvej 2 T (+45) 86483001
8963 Auning F (+45) 86483181
Danmark dch@gammelestrup.dk