Ravnstrup 

 

Herregården Ravnstrup kan spores tilbage til 1300-tallet, hvor gården var ejet af slægten Krumpen.

I over 200 år var Ravnstrup ejet af adelsslægten Daa.

Mellem 1593 og 1595 lod daværende ejer Oluf Daa en ny hovedbygning opføre i røde munkesten i to etager.

Hovedbygningen nedbrændte i 1947, hvorefter den delvist blev genopført ved Ole Hagen.

Gårdens stamdata gennem tiden

Ravnstrup

Ravnstrup
Ravnstrupvej 58
4160 Herlufmagle
Hovedbygningen opført 1593-95, nedbrændt og delvist genopført 1947
Ingen oplysninger
Sjælland - Næstved
-
173.5 ha 
 - ager 128.5 
 - skov 45 
landbrugsdrift/skovbrug
-
Hans Erik Larsen
SGS 2011, Roussell, bd. 4, s. 240
Rasmus Petersen
Se gårdens udvikling
Hvem er vi

Dansk Center for Herregårdsforskning er et samarbejde mellem Aarhus Universitet, Nationalmuseet, Arkitektskolen Aarhus og Gammel Estrup - Herregårdsmuseet. Centret holder til på Gammel Estrup - Herregårdsmuseet og har til formål at fremme og koordinere forskning, forskeruddannelse, dokumentation og formidling af herregårdens kulturhistorie.

Dansk Center for Herregårdsforskning
Randersvej 2 T (+45) 86483001
8963 Auning F (+45) 86483181
Danmark dch@gammelestrup.dk