Rugtved

 

Rugtveds historie kan spores tilbage til begyndelsen af 1300-tallet, hvor gården var krongods.

Margrethe I (1353-1412) skænkede i 1393 gården til Børglum bispestol.

Rugtveds hovedbygninger var, inden de blev revet ned i 1393, placeret på et voldsted øst for den nuværende hovedbygning.

Den hovedbygning, der står i 2013, blev opført i 1855 af daværende ejer Johan Heinrich Ahnfeldt.

Gårdens stamdata gennem tiden

Rugtved

Store Rugtved
Kringelhedevej 45
9300 Sæby
Hovedbygningen er opført 1855
Ingen oplysninger
Nordjylland - Frederikshavn
-
50 ha 
 - ager 45 
 - skov 5 
landbrugsdrift/skovbrug
-
Jens Larsen
SGS 2011, Roussell, bd. 10, s. 76
Bent Olsen
Se gårdens udvikling
Hvem er vi

Dansk Center for Herregårdsforskning er et samarbejde mellem Aarhus Universitet, Nationalmuseet, Arkitektskolen Aarhus og Gammel Estrup - Herregårdsmuseet. Centret holder til på Gammel Estrup - Herregårdsmuseet og har til formål at fremme og koordinere forskning, forskeruddannelse, dokumentation og formidling af herregårdens kulturhistorie.

Dansk Center for Herregårdsforskning
Randersvej 2 T (+45) 86483001
8963 Auning F (+45) 86483181
Danmark dch@gammelestrup.dk