Rønnovsholm

 

Rønnovsholms historie kan spores tilbage til 1430, hvor gården var en landsby ved navn Tjæret.

Gården fik sit nuværende navn, da daværende ejer Karen Rønnov i 1576 nedlagde landsbyen og oprettede en herregård som sit enkesæde, hvilken hun gav navnet Rønnovsholm.

Fra 1675-1775 var Rønnovsholm forenet med Vrejlev Kloster.

Rønnovsholms nuværende hovedbygning er fra 1875 og består af to gulkalkede fløje med kamtakkede gavle.

Daværende ejer Chr. Konnerup ombyggede i 1922 hovedbygningen og udstyrede hovedfløjen med en gennemgående tværfløj.

Gårdens stamdata gennem tiden

Rønnovsholm

Rønnovsholm
Guldagervej 404
9800 Hjørring
Stuehuset er opført 1875
Ingen oplysninger
Nordjylland - Hjørring
-
920 ha 
 - ager 820 
 - eng 100 
landbrugsdrift/skovbrug
-
Holger Kirketerp
SGS 2011, FBB
Bent Olsen
Se gårdens udvikling
Hvem er vi

Dansk Center for Herregårdsforskning er et samarbejde mellem Aarhus Universitet, Nationalmuseet, Arkitektskolen Aarhus og Gammel Estrup - Herregårdsmuseet. Centret holder til på Gammel Estrup - Herregårdsmuseet og har til formål at fremme og koordinere forskning, forskeruddannelse, dokumentation og formidling af herregårdens kulturhistorie.

Dansk Center for Herregårdsforskning
Randersvej 2 T (+45) 86483001
8963 Auning F (+45) 86483181
Danmark dch@gammelestrup.dk