Kovstrup

Kovstrup var ejet af slægten Munk fra sidst i 1300-tallet og frem til 1515.

Kovstrup havde gennem 250 år fælles ejer med Tandrup.

Fra 1771-1781 reduceredes Kovstrup stærkt ved en 'godsslagtning', typisk for perioden.

Kovstrups hovedbygning er opført ca. 1820.

 

Gårdens stamdata gennem tiden

Kovstrup

Kovstrup
Gadegårdsvej 8
7752 Snedsted
Stuehuset er opført 1775
Ingen oplysninger
Nordjylland - Thisted
-
218.7 ha 
 - ager 183 
 - eng 25 
 - skov 4 
 - andet 6.7 
landbrugsdrift/skovbrug
-
Mads Chr. Tølbøll, Søren Stigaard Tølbøll
SGS 2011, FBB
Bent Olsen
Se gårdens udvikling
Hvem er vi

Dansk Center for Herregårdsforskning er et samarbejde mellem Aarhus Universitet, Nationalmuseet, Arkitektskolen Aarhus og Gammel Estrup - Herregårdsmuseet. Centret holder til på Gammel Estrup - Herregårdsmuseet og har til formål at fremme og koordinere forskning, forskeruddannelse, dokumentation og formidling af herregårdens kulturhistorie.

Dansk Center for Herregårdsforskning
Randersvej 2 T (+45) 86483001
8963 Auning F (+45) 86483181
Danmark dch@gammelestrup.dk