Sejlstrupgaard

 

Da Børglum-bispen Mogens Jensen Grubbe i 1365 i stedet blev biskop i Ribe tog han Sejlstrup og andre gårde med sig og lagde den under Ribe Bispestol. Dette udløste i 1367 en pavelig undersøgelse af sagen.

Sejlstrupgaard var fra midten af 1300-tallet og frem til Reformationen i 1536 blandt Børglum bispestols besiddelser.

Sejlstrupgaard blev nedbrændt i 1534 under Grevens Fejde, hvorefter nye bygninger blev opført ca. en kilometer øst for stedet, hvor de gamle havde ligget.

Gården fik først adelige sædegårdsprivilegier i 1689.

Den hovedbygning, der står i 2013, blev opført i 1774 og består af fire hvidpudsede fløje i grundmur i én etage.

Gårdens stamdata gennem tiden

Sejlstrupgaard

Sejlstrup
Vejbyvej 302
9800 Hjørring
Hovedbygningen er opført 1774, ombygget 1951 efter brand
Ingen oplysninger
Nordjylland - Hjørring
-
-
173.3 ha 
 - ager 133 
 - eng 11 
 - forpagtet 29.3 
landbrugsdrift/skovbrug
-
Annegrete Frederiksen, Mogens Steen Frederiksen
SGS 2011, Roussell, bd. 10, s. 318
Bent Olsen
Se gårdens udvikling
Hvem er vi

Dansk Center for Herregårdsforskning er et samarbejde mellem Aarhus Universitet, Nationalmuseet, Arkitektskolen Aarhus og Gammel Estrup - Herregårdsmuseet. Centret holder til på Gammel Estrup - Herregårdsmuseet og har til formål at fremme og koordinere forskning, forskeruddannelse, dokumentation og formidling af herregårdens kulturhistorie.

Dansk Center for Herregårdsforskning
Randersvej 2 T (+45) 86483001
8963 Auning F (+45) 86483181
Danmark dch@gammelestrup.dk