Selsø

Selsø var frem til Reformationen i 1536 blandt Roskilde bispestols besiddelser.

Daværende ejer Jacob Ulfeldt lod mellem 1571 og 1576 en ny toetagers hovedbygning i renæssancestil opføre.

Daværende ejer Christian Ludvig von Plessen ombyggede mellem 1728 og 1734 Selsøs hovedbygning i barok stil.

Gården udgjorde sammen med Lindholm stamhuset Selsø mellem 1753 og 1922 og siden da Selsø-Lindholm Gods.

Herregårdsmuseet Selsø Slot blev indrettet i hovedbygningen i 1970'erne.

Gårdens stamdata gennem tiden

Selsø

Selsø
Selsøvej 30A
4050 Skibby
Hovedbygningen og porttårnet er opført 1571-76, ombygget til barok 1728-34. Fra 1973 indrettet til museum
Ja.Museet Selsø Slot er åbent weekender og helligdage fra maj-oktober, i skolernes sommer- og efterårsferie tirsdag-søndag. Rundvisninger for grupper uden for åbningstiderne muligt ved forudgående aftale
Sjælland - Frederikssund
296 ha
974 ha 
 - ager 585 
 - mose 10 
 - eng 10 
 - skov 365 
 - andet 4 
landbrugsdrift/skovbrug
Museet Selsø Slot ejes af Den Plessenske Selsø Fond og har et areal på 3,3 ha
Den Plessenske Selsø Fond ejer Museet Selsø Slot mens M. E. U. von Malsen-Ponikau og J.-H. Malsen-Plessen ejer godset
SGS 2011, Stilling, s. 396
Gammel Estrup Herregårdsmuseet
Se gårdens udvikling
Hvem er vi

Dansk Center for Herregårdsforskning er et samarbejde mellem Aarhus Universitet, Nationalmuseet, Arkitektskolen Aarhus og Gammel Estrup - Herregårdsmuseet. Centret holder til på Gammel Estrup - Herregårdsmuseet og har til formål at fremme og koordinere forskning, forskeruddannelse, dokumentation og formidling af herregårdens kulturhistorie.

Dansk Center for Herregårdsforskning
Randersvej 2 T (+45) 86483001
8963 Auning F (+45) 86483181
Danmark dch@gammelestrup.dk