Bustrup

I flere århundreder efter Bustrups oprettelse var der strid om, i hvilket sogn herregården lå. Efter mere end 200 års stridigheder blev sagen afgjort ved kongeligt reskript i 1749. Siden skulle gårdens forpagter og møller bruge Lem kirke, mens herskabet frit kunne vælge mellem Lem og Ramsing kirker.

I 1943 blev Bustrup omlagt til et optagelseshjem for unge, siden indrettede Tvind herregården til efterskole, og i 2013 anvendes den som opholdssted og skole for unge.

Hovedbygningen er opført i 1766 med anvendelse af materialer fra langt ældre bygninger, som lå i området omkring Bustrup.

Gårdens stamdata gennem tiden

Bustrup

Skolecenteret Bustrup Hovedgård
Sønder Lemvej 3
7860 Spøttrup
Hovedbygningen og ladegården er opført 1766
Ingen oplysninger
Midtjylland - Skive
-
-

skolebrug - social-/sundhedsinstitution
-
Selvejende institution
Roussell, bd. 12, s. 80, bustrup.dk, ois.dk
Bent Olsen
Se gårdens udvikling
Hvem er vi

Dansk Center for Herregårdsforskning er et samarbejde mellem Aarhus Universitet, Nationalmuseet, Arkitektskolen Aarhus og Gammel Estrup - Herregårdsmuseet. Centret holder til på Gammel Estrup - Herregårdsmuseet og har til formål at fremme og koordinere forskning, forskeruddannelse, dokumentation og formidling af herregårdens kulturhistorie.

Dansk Center for Herregårdsforskning
Randersvej 2 T (+45) 86483001
8963 Auning F (+45) 86483181
Danmark dch@gammelestrup.dk