Assendrup

 

Assendrup var fra 1699 til 1703 ejet af Christian V's søn, Christian Gyldenløve.

Christian Gyldenløves efterkommere - slægten Danneskiold-Samsøe - skulle bestyre 'Gisselfeld Adelige Jomfrukloster', der blev oprettet 1755, bl.a. herregården Assendrup. 

Assendrup frasolgtes Gisselfeld i 1909.

Siden 1965 har Assendrup været ejet af Grut-Hansens legatstiftelse, som driver gården med opdræt af Rød Dansk Malkerace.

Assendrups hovedbygning er af nyere dato, da den gamle nedbrændte i 1919.

Gårdens stamdata gennem tiden

Assendrup

Assendrup
Assendrupvej 10
4690 Haslev
Hovedbygningen er opført 1878, genopført efter brand 1919
Ingen oplysninger
Sjælland - Næstved
-
241 ha 
 - ager 230 
 - forpagtet 11 
landbrugsdrift/skovbrug
-
Grut-Hansens Legatstiftelse
SGS 2011, Roussell, bd. 4, s. 246
Bent Olsen
Se gårdens udvikling
Hvem er vi

Dansk Center for Herregårdsforskning er et samarbejde mellem Aarhus Universitet, Nationalmuseet, Arkitektskolen Aarhus og Gammel Estrup - Herregårdsmuseet. Centret holder til på Gammel Estrup - Herregårdsmuseet og har til formål at fremme og koordinere forskning, forskeruddannelse, dokumentation og formidling af herregårdens kulturhistorie.

Dansk Center for Herregårdsforskning
Randersvej 2 T (+45) 86483001
8963 Auning F (+45) 86483181
Danmark dch@gammelestrup.dk