Lønborggaard

 

Gården var under Ribe Bispestol og blev plyndret af Skipper Clements bondehær under Grevens Fejde 1534-1536.

Lønborggaard ligger ved Skjern Å, hvilket har givet ejerne gennem tiden en stor indtægtskilde ved fiskeri.

Der er stadig rester af gårdens gamle grave øst og vest for gården.

 

 

Gårdens stamdata gennem tiden

Lønborggaard

Lønborggård
Lønborggaardvej 1
6880 Tarm
Hovedbygningen er opført 1838-39. Avlsgården genopført to gange efter brand i hhv. 1889 og 1932
Ingen oplysninger
Midtjylland - Ringkøbing-Skjern
-
-
-
oplevelsesøkonomi
-
Lønborggård ApS
Rousell, bd. 13, s. 324, loenborggaard-feriecenter.dk
Bent Olsen
Se gårdens udvikling
Hvem er vi

Dansk Center for Herregårdsforskning er et samarbejde mellem Aarhus Universitet, Nationalmuseet, Arkitektskolen Aarhus og Gammel Estrup - Herregårdsmuseet. Centret holder til på Gammel Estrup - Herregårdsmuseet og har til formål at fremme og koordinere forskning, forskeruddannelse, dokumentation og formidling af herregårdens kulturhistorie.

Dansk Center for Herregårdsforskning
Randersvej 2 T (+45) 86483001
8963 Auning F (+45) 86483181
Danmark dch@gammelestrup.dk