Hostrup

 

Hostrup historie kan spores tilbage til 1458, hvor den var i adelsslægten Krabbes besiddelse.

Gården var mellem 1639 og 1646 ejet af Jørgen Rosenkrantz, der bl.a. var hofmester på Sorø akademi samt forstander på Herlufsholm.

Hostrups hovedbygning blev omkring 1750 opført som et trefløjet anlæg i bindingsværk i én etage.

Daværende ejer Johan Sigismund Schulin lod i 1881 hovedbygningens tre fløje ombygge i grundmur og udstyrede dem med svungne renæssancegavle.

Hovedbygning og forpagterbolig er 2010 ombygget til at indeholde selskabs- og konferencelokaler samt værelser til overnatning.

 

 

Gårdens stamdata gennem tiden

Hostrup

Hostrup
Hostrupvej 41
7860 Spøttrup
Hovedbygningen er opført ca. 1745
Ingen oplysninger
Midtjylland - Skive
-
-
180 ha 
 - ager 98 
 - eng 65 
 - skov 17 
landbrugsdrift/skovbrug - oplevelsesøkonomi - jagt/jagtudlejning
-
Jonna Bisgaard Ahrenfeldt
SGS 2011, Roussell, bd. 12, s. 90
Bent Olsen
Se gårdens udvikling
Hvem er vi

Dansk Center for Herregårdsforskning er et samarbejde mellem Aarhus Universitet, Nationalmuseet, Arkitektskolen Aarhus og Gammel Estrup - Herregårdsmuseet. Centret holder til på Gammel Estrup - Herregårdsmuseet og har til formål at fremme og koordinere forskning, forskeruddannelse, dokumentation og formidling af herregårdens kulturhistorie.

Dansk Center for Herregårdsforskning
Randersvej 2 T (+45) 86483001
8963 Auning F (+45) 86483181
Danmark dch@gammelestrup.dk