Ledreborg

Ledreborg er en forholdsvis ung herregård, som først blev oprettet under navnet Lejregaard i 1685.

Lejregaard blev oprettet på jorder fra to fæstegårde ved navn Udlejre.

Ledreborg blev 1740 købt af Johan Ludvig Holstein, der havde en meget fremtrædende stilling ved Christian VI's hof.

Johan Ludvig Holstein oprettede 1746 grevskabet Ledreborg

Ledreborgs hovedbygning er fra midten af 1600-tallet, men har senere gennemgået adskillige ombygninger og restaureringer.

Ledreborg er blandt de mest imponerende herregårdsanlæg i Danmark, som indeholder nogle af de fineste og mest velbevarede interiører fra rokokotiden.

 

Gårdens stamdata gennem tiden

Ledreborg

Ledreborg
Ledreborg Allé 2
4320 Lejre
Opført 1741-46 på fundamenter af bygning fra 1660'erne. Tilføjelser 1748-50. Portbygning er fra 1799
Ja.Offentlig adgang til parken, skoven og hovedbygningen i sommerhalvåret
Sjælland - Lejre
408 ha
1588 ha 
 - ager 580 
 - skov 598 
 - mose 190 
 - andet 220 
oplevelsesøkonomi - landbrugsdrift/skovbrug - boligudlejning
-
Silvia Munro
SGS 2011, ledreborg.dk, Stilling, s. 374
Ledreborg
Se gårdens udvikling
Hvem er vi

Dansk Center for Herregårdsforskning er et samarbejde mellem Aarhus Universitet, Nationalmuseet, Arkitektskolen Aarhus og Gammel Estrup - Herregårdsmuseet. Centret holder til på Gammel Estrup - Herregårdsmuseet og har til formål at fremme og koordinere forskning, forskeruddannelse, dokumentation og formidling af herregårdens kulturhistorie.

Dansk Center for Herregårdsforskning
Randersvej 2 T (+45) 86483001
8963 Auning F (+45) 86483181
Danmark dch@gammelestrup.dk