Grønnessegaard

 

Grønnessegaard hed før Grønnesøgaard.

Grønnessegaard blev først i 1776 ophøjet til herregård.

Gården var mellem 1776 og 1792 ejet af den fremtrædende danske erhvervsmand Johan Frederik Classen.

Grønnessegaards hovedbygning består i 2013 af et grundmuret hus i to etager med fremspringende midtparti.

Til gården hører ladebygninger, staldbygninger, garage og elevbygning. 

 

Gårdens stamdata gennem tiden

Grønnessegaard

Grønnessegaard Gods
Amtsvejen 280
3390 Hundested
Hovedbygningen er opført 1888
Ingen oplysninger
Sjælland - Halsnæs
-
460 ha 
 - ager 210 
 - eng 40 
 - skov 30 
 - forpagtet 180 
landbrugsdrift/skovbrug - boligudlejning
Grønnessegaard har tidligere heddet Grønnesøgaard/Grønnesøgård og Grønnæssegaard/Grønnæssegård
Ditlev Hasselbalch
SGS 2011, groennesse.dk, FBB
Grønessegaard I/S
Se gårdens udvikling
Hvem er vi

Dansk Center for Herregårdsforskning er et samarbejde mellem Aarhus Universitet, Nationalmuseet, Arkitektskolen Aarhus og Gammel Estrup - Herregårdsmuseet. Centret holder til på Gammel Estrup - Herregårdsmuseet og har til formål at fremme og koordinere forskning, forskeruddannelse, dokumentation og formidling af herregårdens kulturhistorie.

Dansk Center for Herregårdsforskning
Randersvej 2 T (+45) 86483001
8963 Auning F (+45) 86483181
Danmark dch@gammelestrup.dk