Skjern

 

Gården var mellem 1474 og 1503 ejet af den mægtige danske rigshofsmester Erik Ottesen Rosenkrantz.

Skjern Hovedgård var oprindeligt en middelalderborg, der med stor sandsynlighed blev ødelagt af de kejserlige tropper i 1526.

Skjern Hovedgård indgik 1725-1813 i Grevskabet Scheel, som havde hovedsæde på Gammel Estrup.

Skjerns hovedbygning blev opført i 1756 som et hvidkalket énfløjet hus i én etage med frontspids.

 

 

Gårdens stamdata gennem tiden

Skjern

Skjern
Gl. Randersvej 14
8850 Bjerringbro
Hovedbygningen er opført 1756
Ingen oplysninger
Midtjylland - Viborg
-
118 ha 
 - ager 76 
 - eng 36 
 - skov 5 
 - andet 1 
landbrugsdrift/skovbrug
-
Hans Henrik Carstensen
SGS 2011, Roussell, bd. 13, s. 172
Bent Olsen
Se gårdens udvikling
Hvem er vi

Dansk Center for Herregårdsforskning er et samarbejde mellem Aarhus Universitet, Nationalmuseet, Arkitektskolen Aarhus og Gammel Estrup - Herregårdsmuseet. Centret holder til på Gammel Estrup - Herregårdsmuseet og har til formål at fremme og koordinere forskning, forskeruddannelse, dokumentation og formidling af herregårdens kulturhistorie.

Dansk Center for Herregårdsforskning
Randersvej 2 T (+45) 86483001
8963 Auning F (+45) 86483181
Danmark dch@gammelestrup.dk