Kjellerup

 

Kjellerup var 1299 i kongemagtens besiddelse.

I en periode omkring år 1700 blev Kjellerup regnet som bondegård, indtil den atter blev samlet som 'komplet' herregård.

Kjellerup var fra 1714 til 1906 i slægten Brasks eje.

Kirstine Ring, gift Brask, overdrog i 1833 Kjellerup til sin godsforvalter, Christen Juul. Ved hans død arvede en slægtning af Brask-familien atter gården

I 1921-1929 udstykkedes fra Kjellerups jordtilliggende 30 statshusmandsbrug.

Kjellerups hovedbygning ligger i et kuperet terræn ved Kjellerup Sø.

Gårdens stamdata gennem tiden

Kjellerup

Kjellerup Hovedgård
Randersvej 30
9550 Mariager
Hovedbygningen er opført 1887
Ingen oplysninger
Nordjylland - Mariagerfjord
-
-
356 ha 
 - ager 205 
 - eng 8 
 - skov 125 
 - mose 8 
 - park/have 2 
 - sø 8 
landbrugsdrift/skovbrug
-
Fredrik og Lars Neergaard-Petersen
SGS 2011, FBB
Bent Olsen
Se gårdens udvikling
Hvem er vi

Dansk Center for Herregårdsforskning er et samarbejde mellem Aarhus Universitet, Nationalmuseet, Arkitektskolen Aarhus og Gammel Estrup - Herregårdsmuseet. Centret holder til på Gammel Estrup - Herregårdsmuseet og har til formål at fremme og koordinere forskning, forskeruddannelse, dokumentation og formidling af herregårdens kulturhistorie.

Dansk Center for Herregårdsforskning
Randersvej 2 T (+45) 86483001
8963 Auning F (+45) 86483181
Danmark dch@gammelestrup.dk