Dragsholm

 

Dragsholm var et af højmiddelalderens mest imponerende byggerier og blev i senmiddelalderen udbygget fra et vinkelanlæg til et lukket kastel med et stort kernetårn.

Dragsholm var efter Reformationen i 1536 og frem til 1664 kongeligt len. Hovedbygningen på Dragsholm fungerede i denne periode bl.a. også som fængsel.

I perioden fra 1785 til 1868 blev slottet kaldt Adelersborg, opkaldt efter slægten Adeler, der ejede herregården fra 1694 til 1936.

Det monumentale trefløjede barokanlæg, som eksisterer i 2013, fandt i det væsentlige sin form i forbindelse med en gennemgribende ombygning i 1697 lavadelsmanden Frederik Christian von Adelers ejerskab.

 

Gårdens stamdata gennem tiden

Dragsholm

Dragsholm Slot
Dragsholm Allé 1
4534 Hørve
Hovedbygning er opført ca. 1250, ombygget i 1640'erne og 1675-97
Ja.Offentlig adgang via rundvisninger i skolernes ferier samt weekender. Hotel og restaurant åbent hele året
Sjælland - Odsherred
-
187 ha 
 - ager 137 
 - skov 30 
 - park/have 20 
landbrugsdrift/skovbrug - oplevelsesøkonomi
-
Inge Merete Bøttger, Peter Bøttger
SGS 2011, Stilling, s. 344
Preben Jensen
Se gårdens udvikling
Hvem er vi

Dansk Center for Herregårdsforskning er et samarbejde mellem Aarhus Universitet, Nationalmuseet, Arkitektskolen Aarhus og Gammel Estrup - Herregårdsmuseet. Centret holder til på Gammel Estrup - Herregårdsmuseet og har til formål at fremme og koordinere forskning, forskeruddannelse, dokumentation og formidling af herregårdens kulturhistorie.

Dansk Center for Herregårdsforskning
Randersvej 2 T (+45) 86483001
8963 Auning F (+45) 86483181
Danmark dch@gammelestrup.dk