Bøstrup

 

Den vestsjællandske herregård Bøstrup blev oprettet i 1660 af Henrik Müller ved en sammenlægning af to mindre gårde.

Gården drives i 2013 under Mullerup Gods, der har et samlet areal på 630 ha.

Fra 1700 til 1800 er hele tre forskellige hovedbygninger blevet opført på Bøstrup.

Den eksisterende hovedbygning blev opført i 1800 og er en statelig bygning i nyklassisk stil.

 

Gårdens stamdata gennem tiden

Bøstrup

Bødstrup
Bildsøvej 9
4200 Slagelse
Hovedbygningen er opført 1800, firkantet tårn tilføjet 1881, nedrevet 1921
Ingen oplysninger
Sjælland - Slagelse
-
-
485 ha 
 - ager 450 
 - andet 35 
landbrugsdrift/skovbrug
Bødstrup drives under Mullerup Gods, der har et samlet areal på 630 ha. Derudover er 300 ha bortforpagtet
Ulrik Bernhoft
SGS 2011, Roussell, bd. 3, s. 140, ois.dk
Bent Olsen
Se gårdens udvikling
Hvem er vi

Dansk Center for Herregårdsforskning er et samarbejde mellem Aarhus Universitet, Nationalmuseet, Arkitektskolen Aarhus og Gammel Estrup - Herregårdsmuseet. Centret holder til på Gammel Estrup - Herregårdsmuseet og har til formål at fremme og koordinere forskning, forskeruddannelse, dokumentation og formidling af herregårdens kulturhistorie.

Dansk Center for Herregårdsforskning
Randersvej 2 T (+45) 86483001
8963 Auning F (+45) 86483181
Danmark dch@gammelestrup.dk