Gammel Oremandsgaard

 

Gammel Oremandsgaard kaldtes i middelalderen Ormehoved hovedgård.

Til Oremandsgaard er både knyttet sagnet om den ulyksalige Oremandsfrue og historien om Svend Gønge.

Gården blev i 1800-tallet delt i to selvstændige herregårde: Ny og Gammel Oremandsgaard.

I 1870 opførtes en ny hovedbygning på Ny Oremandsgaard, som herefter blev godsets hovedsæde og kaldtes Oremandsgaard.  

Siden 1861 har begge gårde tilhørt slægten Hage, der endnu i 2013 ejer og driver Oremandsgaard gods. 

 

Gårdens stamdata gennem tiden

Gammel Oremandsgaard

Gammel Oremandsgaard
Neblevej 15
4720 Præstø
Stuehuset er opført 1880
Ingen oplysninger
Sjælland - Vordingborg
130 ha

landbrugsdrift/skovbrug
Gammel Oremandsgaard hører under Oremandsgaard. Se denne
Daniel Hage
SGS 2011, FBB
-
Se gårdens udvikling
Hvem er vi

Dansk Center for Herregårdsforskning er et samarbejde mellem Aarhus Universitet, Nationalmuseet, Arkitektskolen Aarhus og Gammel Estrup - Herregårdsmuseet. Centret holder til på Gammel Estrup - Herregårdsmuseet og har til formål at fremme og koordinere forskning, forskeruddannelse, dokumentation og formidling af herregårdens kulturhistorie.

Dansk Center for Herregårdsforskning
Randersvej 2 T (+45) 86483001
8963 Auning F (+45) 86483181
Danmark dch@gammelestrup.dk