Oremandsgaard

 

Til Oremandsgaard er både knyttet sagnet om den ulyksalige Oremandsfrue og historien om Svend Gønge.

Gården blev i 1800-tallet delt i to selvstændige gårde: Ny og Gammel Oremandsgaard

Peter Anton Alfred Hage byggede i 1869-1870 en ny hovedbygning på Ny Oremandsgaard, som blev godsets hovedsæde under navnet Oremandsgaard.

Hovedbygningen brændte i 1933 og blev derefter genopført.

Siden 1861 har begge gårde tilhørt slægten Hage, der endnu i 2013 ejer og driver Oremandsgaard gods.

Godsets hovedsæde er Oremandsgaard, som ligger på en udstykket parcel af den tidligere hovedgård, Gammel Oremandsgaard.

 

Gårdens stamdata gennem tiden

Oremandsgaard

Oremandsgaard
Oremandsgaard Allé 2
4720 Præstø
Hovedbygningen er opført 1933 efter brand
Ingen oplysninger
Sjælland - Vordingborg
-
788 ha 
 - ager 420 
 - skov 362 
 - andet 6 
landbrugsdrift/skovbrug - boligudlejning - oplevelsesøkonomi
Se også Gammel Oremandsgård
Daniel Hage
SGS 2011, Roussell, bd. 5, s. 344, oremandsgaard.dk
-
Se gårdens udvikling
Hvem er vi

Dansk Center for Herregårdsforskning er et samarbejde mellem Aarhus Universitet, Nationalmuseet, Arkitektskolen Aarhus og Gammel Estrup - Herregårdsmuseet. Centret holder til på Gammel Estrup - Herregårdsmuseet og har til formål at fremme og koordinere forskning, forskeruddannelse, dokumentation og formidling af herregårdens kulturhistorie.

Dansk Center for Herregårdsforskning
Randersvej 2 T (+45) 86483001
8963 Auning F (+45) 86483181
Danmark dch@gammelestrup.dk