Stougaard

 

Stougaard lå frem til middelalderen på et nærliggende voldsted, Røverkulen, 400 meter øst for gårdens nuværende placering.

Stougaard var i 1600-tallet ejet af to betydningsfulde adelsmænd, der hver satte sit præg på henholdsvis den politiske og militære udvikling i Danmark.

I perioden 1844-1846 gennemgik hovedbygningen en gennemgribende ombygning.

Siden 1841 og frem til i dag har Stougaard været i familien Ingwersens eje.

 

Gårdens stamdata gennem tiden

Stougaard

Stougård
Ildvedvej 1
7160 Tørring
Trefløjet hovedbygning opført i bindingsværk 1763, ombygget i grundmur 1844-46
Ingen oplysninger
Midtjylland - Hedensted
-
-
153 ha 
 - ager 133 
 - eng 5 
 - skov 15 
landbrugsdrift/skovbrug
Kaldes også Stovgaard
Hedda Paaske, Torben Paaske
SGS 2011, Roussell, bd. 15, s. 150
Bent Olsen
Se gårdens udvikling
Hvem er vi

Dansk Center for Herregårdsforskning er et samarbejde mellem Aarhus Universitet, Nationalmuseet, Arkitektskolen Aarhus og Gammel Estrup - Herregårdsmuseet. Centret holder til på Gammel Estrup - Herregårdsmuseet og har til formål at fremme og koordinere forskning, forskeruddannelse, dokumentation og formidling af herregårdens kulturhistorie.

Dansk Center for Herregårdsforskning
Randersvej 2 T (+45) 86483001
8963 Auning F (+45) 86483181
Danmark dch@gammelestrup.dk