Lyngbygaard

 

Lyngbygaards historie er knyttet til Althalt-slægten, som ejede gården i 1700-tallet.

På Lyngbygaards tidligere marker er der i dag en stor golfbane.

Hovedbygningen på Lyngbygaard fik sit nuværende udseende af Johan Arent Althalt og hans enke, Anne Elisabeth Lassen, mellem 1755 og 1775.

Den lange hovedbygning udgøres af én fløj, der består af to sammenhænge huse opført i henholdsvis 1755 og 1775.

 

Gårdens stamdata gennem tiden

Lyngbygaard (Østjylland)

Lyngbygård
Lyngbygårdsvej 25
8220 Brabrand
Hovedbygningen er opført 1755-75 over kældre fra omkring 1590, tilføjelse 1876
Kan ses fra gårdspladsen, rundvisninger efter aftale
Midtjylland - Aarhus
-
-
283 ha 
 - ager 175 
 - eng 4 
 - skov 40 
 - forpagtet 58 
 - andet 6 
landbrugsdrift/skovbrug - boligudlejning
100 ha er bortforpagtet
Niels Jørgen Bønløkke, Poul Jakob Bønløkke
SGS 2011, Stilling, s. 194
Bent Olsen
Se gårdens udvikling
Hvem er vi

Dansk Center for Herregårdsforskning er et samarbejde mellem Aarhus Universitet, Nationalmuseet, Arkitektskolen Aarhus og Gammel Estrup - Herregårdsmuseet. Centret holder til på Gammel Estrup - Herregårdsmuseet og har til formål at fremme og koordinere forskning, forskeruddannelse, dokumentation og formidling af herregårdens kulturhistorie.

Dansk Center for Herregårdsforskning
Randersvej 2 T (+45) 86483001
8963 Auning F (+45) 86483181
Danmark dch@gammelestrup.dk