Gaardbogaard

 

Denne gård blev plaget af sandflugten i 1600-tallet, og ophørte med at eksistere som herregård.

Gaardbogaard havde fortsat eget birk, dvs. selvstændig retskreds fra 1546 til 1797.

Inddæmning af Gaardbo Sø fra 1880 skabte atter en stor gård og et mønsterlandbrug.

Den velbevarede bygnings nationalromantiske stiltræk sætter sit præg både ude og inde.

Gårdens detaljer og håndværksmæssige kvalitet freder den, selv om den er opført relativt sent.

 

 

 

Gårdens stamdata gennem tiden

Gaardbogaard

Gårdbogård
Gårdbovej 300
9982 Ålbæk
Hovedbygningen er opført 1893
Ingen oplysninger
Nordjylland - Frederikshavn
-
1059 ha 
 - ager 530 
 - skov 214 
 - hede 76 
 - forpagtet 143 
 - andet 96 
landbrugsdrift/skovbrug - jagt/jagtudlejning
-
Svend Aage Christiansen, Judith Christensen
SGS 2011, FBB
Bent Olsen
Se gårdens udvikling
Hvem er vi

Dansk Center for Herregårdsforskning er et samarbejde mellem Aarhus Universitet, Nationalmuseet, Arkitektskolen Aarhus og Gammel Estrup - Herregårdsmuseet. Centret holder til på Gammel Estrup - Herregårdsmuseet og har til formål at fremme og koordinere forskning, forskeruddannelse, dokumentation og formidling af herregårdens kulturhistorie.

Dansk Center for Herregårdsforskning
Randersvej 2 T (+45) 86483001
8963 Auning F (+45) 86483181
Danmark dch@gammelestrup.dk