Alslevgaard

 

I omkring 300 år var Alslevgaard ejet af slægten Grubbe.

Alslevgaard har gennem historien været knyttet til herregården Tryggevælde.

Fra 1698 havde gården samme ejer som Tryggevælde. Begge gårde hørte 1751 til 1922 under grevskabet Bregentved, der blev oprettet af A. G. Moltke.

Den gamle hovedbygning blev revet ned i midten af 1700-tallet, efter Alslevgaard kom til at høre under grevskabet Bregentved. En ny gård blev først opført i 1902.

De ældste dele af avlsbygningerne stammer fra ca. 1775.

 

Gårdens stamdata gennem tiden

Alslevgaard

Alslevgaard
Køgevej 30
4653 Karise
Stuehuset er opført 1902
Ingen oplysninger
Sjælland - Faxe
-
262 ha 
 - ager 238 
 - skov 8 
 - forpagtet 6 
 - andet 10 
landbrugsdrift/skovbrug - jagt/jagtudlejning - boligudlejning
-
Carsten Boserup
SGS 2011, FBB
Alslevgård Gods
Se gårdens udvikling
Hvem er vi

Dansk Center for Herregårdsforskning er et samarbejde mellem Aarhus Universitet, Nationalmuseet, Arkitektskolen Aarhus og Gammel Estrup - Herregårdsmuseet. Centret holder til på Gammel Estrup - Herregårdsmuseet og har til formål at fremme og koordinere forskning, forskeruddannelse, dokumentation og formidling af herregårdens kulturhistorie.

Dansk Center for Herregårdsforskning
Randersvej 2 T (+45) 86483001
8963 Auning F (+45) 86483181
Danmark dch@gammelestrup.dk