Constantinsborg

 

Constantinsborg hed oprindeligt Stadsgaard og var anløbsplads ved Brabrand Sø.

Constantinsborg er opkaldt efter Constantin Marselis, der ejede gården i 1600-tallet.

I 1800-tallet fik særligt Pontoppidan-slægten stor betydning for gården, såvel som for dansk landbrug og hedens opdyrkelse.

I slutningen af i 1500-tallet lod Frederik III (1534-1588) opføre et jagthus på gården.

Den nuværende hovedbygning blev opført i starten af 1800-tallet.

 

Gårdens stamdata gennem tiden

Constantinsborg

Constantinsborg
Storskovvej 14
8260 Viby J
Opført 1801-02, avlsgård 1858-74. Hele anlægget restaureret 2002-04
Ingen offentlig adgang - kan ses fra vej
Midtjylland - Aarhus
-
280 ha 
 - ager 163 
 - eng 42 
 - skov 75 
landbrugsdrift/skovbrug
-
Anders Holch Povlsen
SGS 2011, Stilling, s. 178
Bent Olsen
Se gårdens udvikling
Hvem er vi

Dansk Center for Herregårdsforskning er et samarbejde mellem Aarhus Universitet, Nationalmuseet, Arkitektskolen Aarhus og Gammel Estrup - Herregårdsmuseet. Centret holder til på Gammel Estrup - Herregårdsmuseet og har til formål at fremme og koordinere forskning, forskeruddannelse, dokumentation og formidling af herregårdens kulturhistorie.

Dansk Center for Herregårdsforskning
Randersvej 2 T (+45) 86483001
8963 Auning F (+45) 86483181
Danmark dch@gammelestrup.dk