Store Restrup

 

Store Restrup tilhørte i 1400-tallet adelsslægten Gyldenstierne.

Sagnet fortæller om "den onde greve" på Store Restrup, hvis vogn stadig kan ses blive trukket af kulsorte heste og fulgt af halsende hunde.

Den middelalderlige hovedbygning blev nedbrudt i 1723.

Den nuværende hovedbygning er et interessant eksempel på enkel barokstil.

I 1912 købte A/S Store Restrup Husmandsskole hovedparcellen og de tilhørende bygninger og oprettede De nordjyske Husmænds Folkehøjskole.

 

 

 

 

Gårdens stamdata gennem tiden

Store Restrup

Store Restrup
Restrup Kærvej 10
9240 Nibe
Opført 1723, ændringer 1770-83. Restaureret 1985-87
Ja.Offentlig adgang, åbent dagligt
Nordjylland - Aalborg
-
36 ha 
 - ager 19 
 - eng 3 
 - skov 11 
 - park/have 3 
oplevelsesøkonomi - landbrugsdrift/skovbrug
-
Ann Vibeke Lokdam, Gorm Lokdam
Stilling, s. 208, SGS 2011
Bent Olsen
Se gårdens udvikling
Hvem er vi

Dansk Center for Herregårdsforskning er et samarbejde mellem Aarhus Universitet, Nationalmuseet, Arkitektskolen Aarhus og Gammel Estrup - Herregårdsmuseet. Centret holder til på Gammel Estrup - Herregårdsmuseet og har til formål at fremme og koordinere forskning, forskeruddannelse, dokumentation og formidling af herregårdens kulturhistorie.

Dansk Center for Herregårdsforskning
Randersvej 2 T (+45) 86483001
8963 Auning F (+45) 86483181
Danmark dch@gammelestrup.dk