Stensbæk

 

I mere end 130 år - fra 1619 til 1750 - blev Stensbæk drevet som ladegård under herregården Odden. 

Ved et lynnedslag i 1679 nedbrændte alle Stensbæks bygninger.

En del af avlsgården blev fraskilt hovedbygningen efter 1922, hvor Stensbæks jord blev udstykket.

 

 

Gårdens stamdata gennem tiden

Stensbæk

Stensbæk
Stensbæk 1
9881 Bindslev
Stuehuset opført 1744, dele af laden fra 1679
Ja.Bondegårdsferie er åben hele året
Nordjylland - Hjørring
-
152 ha 
 - ager 140 
 - eng 4 
 - skov 3 
landbrugsdrift/skovbrug - oplevelsesøkonomi
-
Jan B. Bundgaard
SGS 2011, stensbaek.dk
Bent Olsen
Se gårdens udvikling
Hvem er vi

Dansk Center for Herregårdsforskning er et samarbejde mellem Aarhus Universitet, Nationalmuseet, Arkitektskolen Aarhus og Gammel Estrup - Herregårdsmuseet. Centret holder til på Gammel Estrup - Herregårdsmuseet og har til formål at fremme og koordinere forskning, forskeruddannelse, dokumentation og formidling af herregårdens kulturhistorie.

Dansk Center for Herregårdsforskning
Randersvej 2 T (+45) 86483001
8963 Auning F (+45) 86483181
Danmark dch@gammelestrup.dk