Skærsø

 

Skærsø blev i 1500-tallet ejet af den velhavende og magtfulde rigshovmester Mogens Gøye, der var "landets rigeste herre på børn og gods".

Gården indgik i 1722-1806 i stamhuset Skærsø, der var oprettet af adelsslægten Benzon.

 

Gårdens stamdata gennem tiden

Skærsø

Skærsø
Skærsø Skovvej 1
8400 Ebeltoft
Hovedbygningen er opført 1853
Ingen oplysninger
Midtjylland - Syddjurs
-
184.5 ha 
 - ager 90 
 - eng 50 
 - skov 30 
 - sø 14.5 
landbrugsdrift/skovbrug
-
Jørn Thorbjørn Christensen
SGS 2011, Roussell, bd. 14, s. 284
Bent Olsen
Se gårdens udvikling
Hvem er vi

Dansk Center for Herregårdsforskning er et samarbejde mellem Aarhus Universitet, Nationalmuseet, Arkitektskolen Aarhus og Gammel Estrup - Herregårdsmuseet. Centret holder til på Gammel Estrup - Herregårdsmuseet og har til formål at fremme og koordinere forskning, forskeruddannelse, dokumentation og formidling af herregårdens kulturhistorie.

Dansk Center for Herregårdsforskning
Randersvej 2 T (+45) 86483001
8963 Auning F (+45) 86483181
Danmark dch@gammelestrup.dk